ACCEP i Formacions Clíniques del Camp Lacanià

 ACCEP (Associació Catalana per a la Clínica i l'Ensenyament de la Psicoanàlisi) és el col·legi clínic lligat a l'EPFCL-FPB (Escola de Psicoanàlisi dels Fòrms del Camp Lacanià-Fòrum Psicoanalític Barcelona).

El seu objectiu és l'ensenyament de la psicoanàlisi, i per tant, la formació teòrica i pràctica -a través de seminaris de casos, de pràctiques en institucions amb les quals ACCEP manté convenis, supervisions grupals, i, insertat en el màster "Teoria i Pràctica Psicoanalítiques", en el Centre Assistencial de pràctica clínica. 

La posada en pràctica d'aquest programa es realitza a través de dos models: un de Formació continuada, amb cursos, seminaris a altres activitats programades cada curs en funció dels interessos del moment, i un altre, de Formació sistematitzada en el màster "Teoria i Pràctica Psicoanalítiques", organitzat en tres cursos-mòduls.

En diversos períodes he format part de la seva Comissió d'Estudis.

ACCEP forma part de de les Formacions Clíniques vinculades a l'Escola de Psicoanàlisi de la Internacionals de Fòrums del Camp Lacanià (EPFCL-IFCL)

 

ACCEP (Associació Catalana per a la Clínica i l'Ensenyament de la Psicoanàlisi) es el colegio clínico vinculado a la EPFCL-FPB (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano - Foro Psicoanalítico Barcelona)

Su objetivo es la enseñanza del psicoanálisis, y por tanto, la formación teórica y práctica -a través de seminarios de casos, de prácticas en instituciones con las que ACCEP mantiene convenios, supervisiones grupales, y, insertado en el máster "Teoría y Práctica Psicoanalíticas ", en el Centro Asistencial de práctica clínica.

La puesta en práctica de este programa se realiza a través de dos modelos: uno de Formación continua, con cursos, seminarios a otras actividades programadas cada curso en función de los intereses del momento, y otro, de Formación sistematizada en el máster "Teoría y Práctica Psicoanalíticas ", organizado en tres cursos-módulos.

En varios periodos he formado parte de su Comisión de Estudios.

ACCEP forma parte de las Formaciones Clínicas vinculadas a la Escuela de Psicoanálisis de la Internacionales de Foros del Campo Lacaniano (EPFCL-IFCL)

05-03-2015

Deixa la teva opinió

* camps obligatoris (l'adreça electrònica NO es publicarà)

Autor*

email*

url

Comentari*

Codi*