IF-EPFCL

La Internacional dels Fòrums del Camp Lacanià federa les activitats dels Fòrums del Camp Lacanià.

Els Fòrums vetllen per assegurar la repercussió i la incidència del discurs analític en el nostre temps, pel manteniment de les connexions amb les institucions de salut, les pràctiques socials i les polítiques que s'enfronten als símptomes de l'època, així com els vincles amb altres pràctiques teòriques que impliquen al subjecte (ciències, filosofia, art, religió). Troben el seu origen remot en la dissolució de l'Escola de Lacan, la EFP, en 1980 i es van donar com a objectiu principal, sostenir una Escola de psicoanàlisi que permeti assegurar l'estudi de la psicoanàlisi i orientar la seva pràctica.

L'Escola, es va crear a París, al desembre de 2001, al moment de la segona trobada internacional dels Fòrums.

L'Escola de Psicoanàlisi dels Fòrums del Camp Lacanià, orientada pels ensenyaments de Freud i de Lacan, té per objectiu específic la tornada a les finalitats de l'Escola de Lacan: recolzar l'elaboració i la transmissió de la psicoanàlisi, la crítica dels seus fonaments, la formació dels analistes, la garantia de la seva qualificació i la qualitat de la seva pràctica.

La IF-EPFCL, està per tant en relació amb les Formacions clíniques del Camp Lacanià, específicament, els Col·legis clínics els ensenyaments dels quals es consagren a la teoria de la clínica analítica, per interrogar sobre els seus fonaments, i el seu abast pràctic.

Anar a la web http://www.champlacanien.net/

 

La Internacional de los Foros del Campo Lacaniano federa las actividades de los Foros del Campo Lacaniano.

Los Foros velan por asegurar la repercusión y la incidencia del discurso analítico en nuestro tiempo, por el mantenimiento de las conexiones con las instituciones de salud, las prácticas sociales y las políticas que se enfrentan a los síntomas de la época, así como los vínculos con otras prácticas teóricas que implican al sujeto (ciencias, filosofía, arte, religión). Encuentran su origen remoto en la disolución de la Escuela de Lacan, la EFP, en 1980 y se dieron como objetivo principal, sostener una Escuela de psicoanálisis que permita asegurar el estudio del psicoanálisis y orientar su práctica.

La Escuela, se creó en París, en diciembre de 2001, en el momento del segundo encuentro internacional de los Foros.

La Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo lacaniano, orientada por las enseñanzas de Freud y de Lacan, tiene por objetivo específico el retorno a las finalidades de la Escuela de Lacan: apoyar la elaboración y la transmisión del psicoanálisis, la crítica de sus fundamentos, la formación de los analistas, la garantía de su cualificación y la calidad de su práctica.

La IF-EPFCL, está por tanto en relación con las Formaciones clínicas del Campo lacaniano, específicamente, los Colegios clínicos cuyas enseñanzas se consagran a la teoría de la clínica analítica, para interrogar sobre sus fundamentos, y su alcance práctico.

Ir a la web  http://www.champlacanien.net/

24-03-2015

Deixa la teva opinió

* camps obligatoris (l'adreça electrònica NO es publicarà)

Autor*

email*

url

Comentari*

Codi*